Regulamin

Warunki realizacji us艂ugi cateringowej, dostaw i procedury zam贸wienia.

W艂a艣cicielem serwisu Lookfit.pl (Us艂ugodawc膮) jest Look Fit Bartosz Orzeszyna z siedzib膮 przy ul. 艢wieradowska 51/57, 50-559 Wroc艂aw, NIP: 5140313109, REGON: 021936662.

Sk艂adaj膮cy zam贸wienie, zwany dalej Zamawiaj膮cym, potwierdza, i偶 zapozna艂 si臋 i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.

Niniejszy regulamin stanowi integraln膮 cz臋艣膰 umowy, jak膮 sk艂adaj膮cy zam贸wienie zawiera z W艂a艣cicielem firmy.

Z艂o偶enie zam贸wienia przez Zamawiaj膮cego poprzez formularz dost臋pny na stronie www.lookfit.pl jest r贸wnoznaczne z zawarciem umowy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niew艂a艣ciwe spo偶ywanie zamawianych posi艂k贸w, w tym spo偶ycie w sprzeczno艣ci ze stanem zdrowia Zamawiaj膮cego, wywo艂ane wskutek chor贸b istniej膮cych oraz przebytych, nadci艣nienia t臋tniczego, cukrzycy, nietolerancji laktozy, wyst臋puj膮cych alergii, czy za偶ywanych lek贸w. W przypadku w膮tpliwo艣ci co do braku przeciwskaza艅 do spo偶ywania zamawianych posi艂k贸w, Zamawiaj膮cy powinien skonsultowa膰 te okoliczno艣ci z lekarzem.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody powsta艂e w zwi膮zku z ujawnieniem si臋 schorze艅 uprzednio nieznanych Klientowi oraz szk贸d, kt贸re powsta艂y w zwi膮zku z dokonaniem zam贸wienia bez koniecznej konsultacji lekarskiej. W celu prawid艂owego wykonania zawartej umowy Zamawiaj膮cy jest obowi膮zany r贸wnie偶 do podania swoich danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz adresu email, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu IP. Przedmiotowe dane b臋d膮 przetwarzane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, a tak偶e Polityk膮 Prywatno艣ci Sprzedawcy.
Us艂ug臋 cateringow膮 rozpoczynamy w ci膮gu dw贸ch dni od prawid艂owego przetworzenia p艂atno艣ci online w serwisie Przelewy24 oraz od ostatecznych ustale艅 dotycz膮cych diety i miejsca dostawy.
Zamawiaj膮cy mo偶e tak偶e ustali膰 ze Sprzedawc膮 inny, p贸藕niejszy, termin rozpocz臋cia realizacji zam贸wienia.
Posi艂ki dostarczamy bezp艂atnie w obszarach wskazanych w serwisie lookfit.pl
Koszt oraz godziny dostaw do okolicznych miejscowo艣ci ustalamy indywidualnie.
Godzina oraz miejsce dowozu b臋d膮 potwierdzone e-mailowo.
W przypadku nieodebrania zestawu przez Zamawiaj膮cego, przez co nale偶y rozumie膰 r贸wnie偶 brak Zamawiaj膮cego lub osoby upowa偶nionej do odbioru zestawu w miejscu dostawy w ustalonym przedziale czasowym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ponowienia pr贸by dostawy w ostatnim przedziale czasowym obowi膮zuj膮cym w dniu dostawy.
W przypadku drugiej nieudanej pr贸bie dostawy, Sprzedawca nie zostawia zam贸wionych posi艂k贸w, a zam贸wienie zostaje uznane jako dostarczone.
W przypadku niedostarczenia zestawu posi艂k贸w z winy Sprzedawcy, Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 dostarczy膰 zestawy pod inny wskazany przez Zamawiaj膮cego adres lub zrealizowa膰 us艂ug臋 w innym uzgodnionym z Zamawiaj膮cym terminie. Wyb贸r spo艣r贸d powy偶szych opcji jest uzgadniany ka偶dorazowo z Zamawiaj膮cym.

Dostawy

Dostawy na terenie obs艂ugiwanych przez LookFit odbywaj膮 si臋 w godzinach porannych (mi臋dzy godzin膮 03:00 a 07:00).

Sze艣膰 dni w tygodniu dostarczamy Pa艅stwu gotowy zestaw sk艂adaj膮cy si臋 z posi艂k贸w kt贸re odpowiadaj膮 rodzajowi kuchni i ilo艣ci posi艂k贸w okre艣lonych w zam贸wieniu.

W razie potrzeby istnieje mo偶liwo艣膰 przeniesienia dostaw na inny wybrany dzie艅 w panelu klienta. Zmian臋 trzeba dokona膰 najp贸藕niej na dwa dni przed planowan膮 dostaw膮.

P艂atno艣ci

P艂atno艣ci w serwisie lookfit.pl obs艂ugiwane s膮 przez operatora p艂atno艣ci Internetowych - firm臋 PayU.pl

Operatorem kart p艂atniczych jest PayU S.A. z siedzib膮 w Poznaniu, 60-166 Pozna艅, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy Pozna艅 鈥 Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia艂 VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem 0000274399, posiadaj膮c膮 numer NIP: 779-23-08-495

Istnieje r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 przelewu tradycyjnego na konto bankowe - Santander 16 1090 2516 0000 0001 5761 0770

Zestaw pr贸bny

Klientowi przys艂uguje jednorazowe zam贸wienie zestawu pr贸bnego (na 1 dzie艅) w ni偶szej cenie. Cennik zestawu pr贸bnego znajduje si臋 w formularzu do zamawiania zestawu pr贸bnego. W przypadku podejrzenia, 偶e zam贸wienie pr贸bne jest ponawiane przez tego samego klienta, W艂a艣ciciel serwisu LookFit.pl ma prawo anulowa膰 takie zam贸wienie.

Opakowania

Dania s膮 podawane w opakowaniach zgodnych z wszelkimi atestami, zamykanych na zasadzie zgrzewu - w przypadku da艅 obiadowych opakowania wykonane s膮 z tworzywa przystosowanego do podgrzewania w kuchenkach mikrofalowych.

Dokonanie zam贸wienia jest r贸wnoznaczne z zawarciem umowy na us艂ugi cateringowe firmy LookFit (na czas okre艣lony w formularzu zam贸wienia) czego dowodem jest wype艂niony formularz zam贸wienia na stronie www.lookfit.pl.

Dostarczone na Pa艅stwa adres e-mailowy potwierdzenie przyj臋cia zam贸wienia stanowi dokument wi膮偶膮cy gwarantuj膮cy ca艂kowit膮 realizacj臋 us艂ugi.

Modyfikacja zam贸wie艅

Klient ma mo偶liwo艣膰 modyfikacji termin贸w dostaw w swoim zam贸wieniu.
Zmiany w dostawach mo偶liwe s膮 na 2 dni przed planowanym terminem dostawy - z zastrze偶eniem, 偶e dostawy weekendowe (sobota/niedziela) s膮 dostarczane w soboty, w zwi膮zku z czym zmiana na dni (sobota-niedziela) mo偶e by膰 wykonana maksymalnie do czwartku w艂膮cznie.

Reklamacje i zwroty

Po rozpocz臋ciu dostaw w ramach wykupionego zam贸wienia (tj. po aktywacji zam贸wienia) nie ma mo偶liwo艣ci zwrotu pieni臋dzy wp艂aconych na poczet tego zam贸wienia. Dopuszczamy jedynie mo偶liwo艣膰 przepisania warto艣ci zam贸wienia na innego odbiorc臋.

Us艂ugodawca rozpatruje wszelkie reklamacje zg艂aszane telefonicznie: (+48) 669 556 352 b膮d藕 drog膮 mailow膮: catering@lookfit.pl w ci膮gu maksymalnie 7 dni.

Odst膮pienie od umowy

Us艂ugodawca informuje, i偶 na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi b臋d膮cemu Konsumentem nie przys艂uguje prawo do odst膮pienia od Umowy zam贸wienia Us艂ugi Cateringowej, o kt贸rym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

Kontakt

W przypadku pyta艅 b膮d藕 w膮tpliwo艣ci zapraszamy do kontaktu z nami.
Nr telefonu: (+48) 669 556 352 b膮d藕 drog膮 mailow膮: catering@lookfit.pl