Regulamin

Warunki realizacji usługi cateringowej, dostaw i procedury zamówienia.

 

Składający zamówienie, zwany dalej Zamawiającym, potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.

 

Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy, jaką składający zamówienie zawiera z Właścicielem firmy.

 

Złożenie zamówienia przez Zamawiającego poprzez formularz dostępny na stronie www.lookfit.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy.

 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe spożywanie zamawianych posiłków, w tym spożycie w sprzeczności ze stanem zdrowia Zamawiającego,  wywołane wskutek chorób istniejących oraz przebytych, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, nietolerancji laktozy, występujących alergii, czy zażywanych leków. W przypadku wątpliwości co do braku przeciwskazań do spożywania zamawianych posiłków, Zamawiający powinien skonsultować te okoliczności z lekarzem.

 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Klientowi oraz szkód, które powstały w związku z dokonaniem zamówienia bez koniecznej konsultacji lekarskiej. W celu prawidłowego wykonania zawartej umowy Zamawiający jest obowiązany również do podania swoich danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz adresu email i numeru telefonu kontaktowego. Przedmiotowe dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także Polityką Prywatności Sprzedawcy.

Usługę cateringową rozpoczynamy w ciągu dwóch dni od wpływu środków na konto oraz od ostatecznych ustaleń dotyczących diety i miejsca dostawy.

Zamawiający może także ustalić ze Sprzedawcą inny, późniejszy, termin rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Posiłki dostarczamy bezpłatnie na terenie miasta Wrocław.

Koszt oraz godziny dostaw do okolicznych miejscowości ustalamy indywidualnie.

Godzina oraz miejsce dowozu będą potwierdzone e-mailowo.

W przypadku nieodebrania zestawu przez Zamawiającego, przez co należy rozumieć również brak Zamawiającego lub osoby upoważnionej do odbioru zestawu w miejscu dostawy w ustalonym przedziale czasowym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ponowienia próby dostawy w ostatnim przedziale czasowym obowiązującym w dniu dostawy.

W przypadku drugiej nieudanej próbie dostawy, Sprzedawca nie zostawia zamówionych posiłków, a zamówienie zostaje uznane jako dostarczone.

W przypadku niedostarczenia zestawu posiłków z winy Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zestawy pod inny wskazany przez Zamawiającego adres lub zrealizować usługę w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Wybór spośród powyższych opcji jest uzgadniany każdorazowo z Zamawiającym.

 

Dostawy na terenie Wrocławia odbywają się w godzinach porannych.

Pięć dni w tygodniu dostarczamy Państwu gotowy zestaw składający się z ilości posiłków, który odpowiada wybranej diecie.

W razie potrzeby istnieje możliwość zawieszenia dostaw – np. z powodu wyjazdu, lecz informację musimy otrzymać najpóźniej dwa dni przez planowaną dostawą.

Opakowania

Dania są podawane w opakowaniach zgodnych z wszelkimi atestami, zamykanych na zasadzie zgrzewu - w przypadku dań obiadowych opakowania wykonane są z tworzywa przystosowanego do podgrzewania w kuchenkach mikrofalowych.

Odwoływanie dostaw

Jeżeli w trakcie usługi cateringowej zażyczą sobie Państwo odwołanie dostawy np. z powodu wyjazdu, prosimy o informację z dwudniowym wyprzedzeniem. Umowa zostaje automatycznie przedłużona o zawieszoną ilość dni. Informację musimy otrzymać najpóźniej dwa dni przez planowaną dostawą do godziny 12:00.

Formularz zamówieniowy

Zamówienia na wybrane usługi cateringowe przyjmujemy drogą mailową na:

lub po wypełnieniu formularzu zamówienia.

Na wszelkie pytania odpowiadamy również pod numerem telefonu:

Dokonanie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy na usługi cateringowe firmy Look Fit Bartosz Orzeszyna Spółka Komandytowa (na czas określony w formularzu zamówienia) czego dowodem jest wypełniony formularz.

Dostarczone na Państwa adres e-mailowy potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi dokument wiążący gwarantujący całkowitą realizację usługi.

Reklamacje i zwroty

Po rozpoczęciu dostaw w ramach wykupionego zamówienia (tj. po aktywacji zamówienia) nie ma możliwości zwrotu pieniędzy wpłaconych na poczet tego zamówienia. Dopuszczamy jedynie możliwość przepisania wartości zamówienia na innego odbiorcę.

Oblicz kalorie